Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

Vợt Cầu Lông Pro Kennex Power pro 706
Vợt Cầu Lông Pro Kennex Power pro 706
Vợt Cầu Lông Pro Kennex Power pro 706
Vợt Cầu Lông Pro Kennex Power pro 706
Vợt Cầu Lông Pro Kennex Power pro 706
Vợt Cầu Lông Pro Kennex Power pro 706
Vợt Cầu Lông Pro Kennex Power pro 706
Vợt Cầu Lông Pro Kennex Power pro 706
Brand: Huy Hoàng Sport

Vợt Cầu Lông Pro Kennex Power pro 706

26 Price 26

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất Liệu High Modulus Carbon + Titanium Chiều Dài 673mm Trọng Lượng 3U1/2 (86-90gr) – 4U1/2 (81-85gr) Mức Cân Bằng 285+-5mm (cân bằng) Sức Căng 22 – 26 lbs (tối đa 11 kg) Khung Vợt Khung Hộp Động Lực Học Thân Vợt Flexible Màu Sắc Đen Cam Kiểu Vợt Công Thủ Toàn Diện Công Nghệ Titanium Aerodynamic Restitution.
In stock: 10000 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: BẢY MẪN
Store Address: Phường Trần Hưng Đạo - Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi - Viet Nam
Store Shop: Go to shop