Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707
Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707
Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707
Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707
Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707
Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707
Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707
Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707
Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707
Brand: Huy Hoàng Sport

Vợt Cầu Lông ProKennex Power Pro 707

39 Price 38.6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất Liệu High Modulus Carbon + Titanium Chiều Dài 673mm Trọng Lượng 3U1/2 (86-90gr) – 4U1/2 (81-85gr) Mức Cân Bằng 290+-5mm (nặng đầu) Sức Căng 22 – 26 lbs (tối đa 11 kg) Khung Vợt Lưới Kiếm Thân Vợt Cứng Trung Bình Màu Sắc Vàng Kiểu Vợt Tấn Công Công Nghệ Titanium Aerodynamic Restitution.
In stock: 100000 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: BẢY MẪN
Store Address: Phường Trần Hưng Đạo - Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi - Viet Nam
Store Shop: Go to shop