Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

Vật lý trị liệu - Phuc hồi chức năng
Brand: Trung tâm CSSK Người cao tuổi Kinh Bắc

Vật lý trị liệu - Phuc hồi chức năng

10 Price 8

Máy do Viện Điện tử (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự – Bộ Quốc Phòng) nghiên cứu và sản xuất, với sự kết hợp khoa học giữa Đông, Tây y
In stock: 1000 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: Trung tâm chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Kinh Bắc
Store Address: Võ Cường ,Bắc Ninh - BẮC NINH - HÀ Nội - Viet Nam
Store Shop: Go to shop