Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

VỢT CẦU LÔNG ProKennex Power Pro 704-4U
VỢT CẦU LÔNG ProKennex Power Pro 704-4U
Brand: Huy Hoàng Sport

VỢT CẦU LÔNG ProKennex Power Pro 704-4U

26 Price 26

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất Liệu High Modulus Carbon + Titanium Chiều Dài 673mm Trọng Lượng 3U1/2 (86-90gr) – 4U1/2 (81-85gr) Mức Cân Bằng 285+-5mm (cân bằng) Sức Căng 22 – 26 lbs (tối đa 11 kg) Khung Vợt Khung Hộp Động Lực Học Thân Vợt Flexible Màu Sắc 2 Màu : Trắng- Đỏ / Trắng – Đen Kiểu Vợt Công Thủ Toàn Diện Công Nghệ Titanium Aerodynamic Restitution
In stock: 100000 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: BẢY MẪN
Store Address: Phường Trần Hưng Đạo - Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi - Viet Nam
Store Shop: Go to shop