Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

VASS – Tai Nạn Cá Nhân – Bảo Vệ 500 Triệu
Brand: VASS

VASS – Tai Nạn Cá Nhân – Bảo Vệ 500 Triệu

35 Price 35

LỢI ÍCH SẢN PHẨM: – Mức phí bảo hiểm căn cứ theo từng hạng mục của số tiền bảo hiểm. – Chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho cá nhân/gia đình có thành viên bị thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn gây ra. Đối tượng bảo hiểm – Các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác và học tập tại Việt Nam, từ 6 tuần tuổi đến 69 tuổi.
In stock: 100 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI LIFE (NHẬT BẢN)
Store Address: 1243 Nguyễn Tất Thành - ĐÀ NẴNG - ĐÀ NẴNG - Viet Nam
Store Shop: Go to shop