Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

THIẾT BỊ ATA 2 CỔNG MÁY LẺ ANALOG HT812
Brand: HAI DUONG, VIET NAM

THIẾT BỊ ATA 2 CỔNG MÁY LẺ ANALOG HT812

60 Price 63

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT812. 2 cổng mạng. Ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic
THIẾT BỊ ATA 2 CỔNG MÁY LẺ ANALOG HT812
In stock: 3 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: Cong ty TNHH Dich vu Vien thong va Cong nghe THUAN PHAT
Store Address: Ngã 3, Việt Hồng - Thanh Hà - Hải Dương - Hải Dương - Ha Noi - Viet Nam
Store Shop: Go to shop