Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

Gạo sạch Tám Hải Hậu
Gạo sạch Tám Hải Hậu
Brand: Công ty cổ phần lương thực Nam Bình

Gạo sạch Tám Hải Hậu

9 Price 10

Tôn chỉ hoạt động của Nam Bình là: – Liên tục cải tiến những sản phẩm tốt nhất thành tốt hơn. – Không sử dụng hóa chất và phụ gia độc hại. – Sẵn sàng chia sẻ khó khăn với Đồng bào.
In stock: 10000 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC NAM BÌNH
Store Address: HÀ NỘI - HÀ NỌI - HÀ NỘI - Viet Nam
Store Shop: Go to shop

 Với mong muốn giúp đỡ Người dân tiêu thụ hiệu quả sản phẩm do chính mình làm ra, đồng thời giúp Người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm chất lượng, được tuyển chọn từ những vùng có thổ nhưỡng tốt nhất. Nam Bình sẽ luôn bảo trì liên kết mục tiêu và hỗ trợ quy trình trồng lúa sạch với nhà nông. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật biến tần suất tiên tiến, từng bước hiện đại hóa sản xuất để đáp ứng nhu cầu nội dung và hướng dẫn xuất khẩu sang các trường cao cấp, góp phần xây dựng đất nước giàu có