Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

GXW4108: CARD TỔNG ĐÀI IP GIAO TIẾP 8 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN PSTN
Brand: HAI DUONG, VIET NAM

GXW4108: CARD TỔNG ĐÀI IP GIAO TIẾP 8 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN PSTN

375 Price 395

Card chuyển đổi 8 cổng IP trunk Sip ra 8 trung kế thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp như VNPT, Viettel,.
GXW4108: CARD TỔNG ĐÀI IP GIAO TIẾP 8 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN PSTN
In stock: 5 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: Cong ty TNHH Dich vu Vien thong va Cong nghe THUAN PHAT
Store Address: Ngã 3, Việt Hồng - Thanh Hà - Hải Dương - Hải Dương - Ha Noi - Viet Nam
Store Shop: Go to shop