Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

Bảo hiểm Nhân Thọ Hanwha Life _ HƯƠNG LINH
Bảo hiểm Nhân Thọ Hanwha Life _ HƯƠNG LINH
Brand: Hàn Quốc

Bảo hiểm Nhân Thọ Hanwha Life _ HƯƠNG LINH

300 Price 350

Hanwha Life sẽ trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm. Trong trường hợp Người được bảo hiểm Bệnh nghèo giai đoạn cuối, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Hợp đồng tài khoản giá trị. Khách hàng có thể yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm lên đến 200% Số tiền bảo hiểm có hiệu lực miễn là Hợp đồng có hiệu lực kể từ Ngày kỷ niệm 3 năm của Hợp đồng. Quý khách có thể xem thêm hình ảnh quyền lợi: Tải hình ảnh minh họa chi tiết quyền lợi NHẬN TƯ VẤN hoặc gọi 0338999065 để được tư vấn. KTTTTHAM GIA BẢO HIỂM Độ tuổi tham gia: 0 - 60 tuổi Thời hạn bảo hiểm: Tối đa 100 năm Thời hạn bảo hiểm = Thời hạn đóng bảo hiểm Thời hạn hợp đồng. Lựa chọn 1: Thời hạn và bảo hiểm an toàn : 100 năm - Hợp đồng thời hạn: Lựa chọn 2: Thời hạn và phí bảo hiểm: 20 ,15 ,10 năm tùy lựa chọn của khách hàng
In stock: 100 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: Shop Nguyễn Hương
Store Address: Hà Nội - Hà Nội - Hà Nội - Viet Nam
Store Shop: Go to shop

Hanwha Life sẽ trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm. Trong trường hợp Người được bảo hiểm Bệnh nghèo giai đoạn cuối, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Hợp đồng tài khoản giá trị. Khách hàng có thể yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm lên đến 200% Số tiền bảo hiểm có hiệu lực miễn là Hợp đồng có hiệu lực kể từ Ngày kỷ niệm 3 năm của Hợp đồng. Quý khách có thể xem thêm hình ảnh quyền lợi: Tải hình ảnh minh họa chi tiết quyền lợi NHẬN TƯ VẤN hoặc gọi 0338999065 để được tư vấn. KTTTTHAM GIA BẢO HIỂM Độ tuổi tham gia: 0 - 60 tuổi Thời hạn bảo hiểm: Tối đa 100 năm Thời hạn bảo hiểm = Thời hạn đóng bảo hiểm Thời hạn hợp đồng. 
Lựa chọn 1: Thời hạn và bảo hiểm an toàn : 100 năm - Hợp đồng thời hạn: Lựa chọn 2: Thời hạn và phí bảo hiểm: 20 ,15 ,10 năm tùy lựa chọn của khách hàng