Welcome to CHILI Online Shopping Store !

Shopping cart

BẢO HIỂM XE ÔTÔ KHÔNG KINH DOANH 12 - 16 CHỖ NGỒI
BẢO HIỂM XE ÔTÔ KHÔNG KINH DOANH 12 - 16 CHỖ NGỒI
BẢO HIỂM XE ÔTÔ KHÔNG KINH DOANH 12 - 16 CHỖ NGỒI
BẢO HIỂM XE ÔTÔ KHÔNG KINH DOANH 12 - 16 CHỖ NGỒI
Brand: BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNIB

BẢO HIỂM XE ÔTÔ KHÔNG KINH DOANH 12 - 16 CHỖ NGỒI

59 Price 59.45

Quyền lợi Mức trách nhiệm bảo hiểm xe ô tô bắt buộc: Đối với thiệt hại về người: 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn; Đối với thiệt hại về tài sản: 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn. Ngoài ra, biểu phí trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô cũng đã được quy định cụ thể với các loại: Xe ô tô không kinh doanh vận tải; Xe ô tô kinh doanh vận tải; và Xe ô tô chở hàng. Biểu phí cũng phân ra cụ thể đối với các loại xe với chỗ ngồi và trọng tải khác nhau. Các loại xe tập lái, xe taxi, xe ô tô chuyên dùng cũng được phân biệt và quy định chi tiết. >> Xem ngay để biết bảo hiểm ô tô nào tốt nhất hiện nay !
In stock: 100 items
Quantity
Add to cart Buy now
Store Name: Văn Phòng Đại Diện Công Ty Bảo Hiểm Hàng Không VNI Phú Yên - Huyện Tây Hòa
Store Address: Phú Thuận, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa - PHÚ YÊN - PHÚ YÊN - Viet Nam
Store Shop: Go to shop